CANVI DE DATA! CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2023

febrero 21, 2023

AVISO MUY IMPORTANTE

Ponemos en conocimiento de todos nuestros socios que la Asamblea General Ordinaria del Club que debía celebrarse este próximo lunes, 6 de marzo de 2023, por imprevistos ajenos en la disponibilidad de la Sala de su celebración, se pospone al próximo miércoles 8 de marzo de 2023, a las 18.00 horas, en única convocatoria, y en la misma ubicación, Centre Civic Cotxeres de Sants, calle Sants 79, 08014 BARCELONA.

En Barcelona, a 3 de marzo de 2023.

La Junta Directiva del CLUB DEPORTIU ESPANYOL SENTIMENT PERICO, conegut com “SECCIONS DEPORTIVES ESPANYOL”, en la seva reunió de data 23 de gener de 2023, de conformitat amb el que estableix els Estatuts Socials de Club, va acordar convocar l’Assemblea General Ordinària de socis del mateix, amb la següents previsions

 • Data: dimecres, 8 de març de 2023.
 • Hora: convocatòria única 18,00 H.
 • Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants, Sants 79, 08014 BARCELONA

ORDRE DEL DIA

 

 1. Benvinguda del President del Club.
 2. Lectura de l’Acta de l’última Assemblea celebrada (10 d’abril de 2019).
 3. Informe del President, Memòria Esportiva Temporades 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022.
 4. Examen i aprovació, si escau, dels comptes de la Temporada 2018-2019 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022. (balanç d’ingressos i despeses).
 5. Informe i seguiment i aprovació, si escau, del Pressupost de la Temporada 2022-2023 (balanç d’ingressos i despeses).
 6. Informe activitat esportiva Temporada 2022-2023;
 7. Modificació Estatutària, article 3,
  a) ratificació/inclusió, en qualsevol de les seves modalitats, (pista/platja) de la Disciplina Esportiva de l’Handbol/Balonmano, entre les pròpies a desenvolupar pel Club.
  b) subsanar als defectes observats per el Registre d’Entitats Esportives sobre la denominació en el nostres Estatuts de algunes de les Seccions (Hoquei patins, Voleibol i Futbol) i, a aquest efecte, facultar la Junta Directiva, el seu President i el Secretari, per adequar aquestes denominacions a aquelles que corresponguin.
 8. Modificació Estatutària, article 9.2, substituir la forma de convocatòria de les Assemblees Generals, habilitant a aquest efecte i per a això la pàgina web del Club.
 9. Modificació Estatutària, articulo 22.3, adaptació del període de durada de l’exercici econòmic al de la Temporada Esportiva, d’1 de juliol a 30 de juny del següent any; adoptant-se aquest sistema amb efectes retroactius a la Temporada 2018-2019.
 10. Modificació Estatutària, article 22. 5, canvi de la forma de disposició dels fons; per a disposar dels fons n’hi haurà prou amb una sola signatura, ja sigui la del Tresorer/a, Secretari/ária o bé la del President/a de la Junta Directiva, com la de qualsevol altre membre d’ella o no, que hagin estat expressament designats a aquest efecte per acord de la Junta Directiva.
 11. Delegació, autoritzacions permanents a la Junta Directiva, i conseqüent modificació dels corresponents articles estatutaris, si així el requerís l’òrgan registral, de:
 12. a) la facultat d’aprovar i incloure dins els objectius del Club (article 3) la pràctica de qualsevol altre disciplina/modalitat Esportiva, del que donarà compte a l’Assemblea General en la primera reunió de la mateixa després de la decisió acordada, havent d’inscriure’s necessàriament en el Registre d’Entitats Esportives portat pel Consell General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
  b) la facultat de traslladar el domicili social del Club (article 2), dins la mateixa ciutat de Barcelona, i fins i tot a unes altres localitats de la seva àrea metropolitana, del que s’informarà obligatòriament a través del web del Club, donant-se, també, compte d’això a l’Assemblea General en la primera reunió de la mateixa després de la decisió acordada, havent d’inscriure’s necessàriament en el Registre d’Entitats Esportives portat pel Consell General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
  c) la creació i fixació, si escau, de diferents domicilis, subseus, per a cadascuna de les diferents seccions del Club, actuals i futures, fins i tot en diferents poblacions, indistintament del domicili Social del Club.
 13. Propostes formulades pels socis. -Tals propostes (article 10), si n’hi hagués, han de ser plantejades per escrit a la Junta Directiva, per tot el dia 4 de març de 2023 i hauran de comptar amb el suport del 10% dels socis amb dret a vot o bé siguin presentades per la pròpia Junta Directiva-.
 14. Precs i preguntes.

A Barcelona, a quinze de febrer de dos mil vint-i-tres

HAZTE SOCIO DE SD ESPANYOL

Futur Espanyol
MasMedikal
https://sdespanyol.com/wp-content/uploads/2019/09/transportes-prats.jpg
https://sdespanyol.com/wp-content/uploads/2019/09/transportes-bode.jpg
https://sdespanyol.com/wp-content/uploads/2022/10/garcia-alonso-sm.jpg
https://sdespanyol.com/wp-content/uploads/2019/09/baque-abogados-1.jpg
https://sdespanyol.com/wp-content/uploads/2019/09/pinotxo.jpg
https://sdespanyol.com/wp-content/uploads/2019/09/reno.jpg
https://sdespanyol.com/wp-content/uploads/2019/09/apmae.jpg
Komunícalo
Cinco Sentidos
Fruits Secs Joan Avilés
Edibel
Bielsa Optics Optometristes
Pizza Via
Pizza Via
Hot Pint Solucions
Bufete Español Moreda
https://sdespanyol.com/wp-content/uploads/2022/10/dkalle-1.png
Ferran
Faderson Nature
Faderson Nature
Faderson Nature
Faderson Nature
Faderson Nature
Faderson Nature
Faderson Nature
Faderson Nature
Faderson Nature
Faderson Nature
Faderson Nature
El 1900
El 1900

SOBRE SD ESPANYOL

sde_logo_web

SECCIONS DEPORTIVES ESPANYOL es un club deportivo que impulsado por el espanyolismo, y mediante la participación en competiciones deportivas federadas de diferentes deportes, excepto el fútbol donde ya nos sentimos representados, pretendemos homenajear las secciones deportivas del Espanyol y propagar sus sentimientos.

CANAL YOUTUBE

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. Política Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies